Intresserad?

Om du är i behov av en lokal så tveka inte att kontakta oss på 0612 70 10 95 eller via e-post

Välkommen till KIAB

Kramfors Industri AB, i vardagligt tal KIAB, är ett fastighetsbolag som funnits sedan 1985. Fastighetsbeståndet utgörs uteslutande av kommersiella fastigheter, strategiskt belägna inom Kramfors i nära anslutning till genomfartsleder och i de flesta fall lättillgängliga med bra kommunikationer. Fastigheterna är uppdelade på fyra marknadsområden och omfattar i dagsläget en total area på cirka 13000 m².

Ambitionen är att alltid ha nära och bra kontakt med kunderna. Att vara insatt i kundernas verksamhet är en förutsättning för att kunna vara en värdefull affärspartner. Därför prioriteras en fortlöpande dialog med kunderna.

Välkommen till oss! Vi skapar utrymme för just din verksamhet. 

KIAB vallenhuset